NM FOR JANITSJARKORPS 2015 ::: INVITASJON (INFO 1)

 


NORGES MUSIKKORPS FORBUND INVITERER TIL NM FOR JANITSJARKORPS 2015
Konkurransen blir gjennomført i Olavshallen, Radisson Royal Garden Hotel og Rica Nidelven Hotel, Trondheim.

Fredag 20.mars
1.divisjon, Olavshallen, Store sal, kl 1400
4.divisjon, Olavshallen, Lille sal, kl 1400
6.divisjon, Rica Nidelven Hotel, kl 1600
7.divisjon, Royal Garden Hotel, kl.1700
Lottodivisjonen, Royal Garden Hotel, kl 1300

Lørdag 21.mars
Elitedivisjon, Olavshallen, Store sal, kl 1000
2.divisjon, Rica Nidelven, kl. 0930
3.divisjon, Royal Garden Hotel, kl 0930
5.divisjon, Olavshallen, Lille sal, kl 0930

Festkonsert og premieseremoni kl. 2000

NB! Spilletidspunkter for 7.divisjon og Lottodivisjon, som skal spille i samme sal, kan bli justert ut fra antall i de to divisjonene.

KONKURRANSEREGLEMENT

Konkurransereglementet er grunnlaget for deltakelse i NM

Du kan lese hele reglementet på www.musikkorps.no/janitsjar

DIVISJONSINNDELING NM FOR JANITSJARKORPS 2015

Divisjonsinndelingen gjelder for 2015, basert på resultatene i 2014.

Konkurransen gjennomføres med åpen bedømming og forhåndstrukket spillerekkefølge.

Se divisjonsinndeling for NM 2015

KVALIFISERING

Det inviteres til kvalifisering slik beskrevet i gjennomføringsmodellen for NM 2015. Her står beskrevet hvilke korps som har anledning til å melde seg på kvalifisering til Elitedivisjon, mens det i de andre divisjoner er åpen påmelding (1.-2.-3.-4.-5.-6.divisjon).

Korps som har deltatt i NM 2014 har allerede en definert divisjonsplassering, og må melde seg på i henhold til denne for å være sikret plass i NM 2015. De korps som ønsker å benytte muligheten til å delta i kvalifisering må da gjøre en ekstra påmelding til dette i ønsket/tilgjengelig divisjon.

Selve konkurransen foregår ved innsending av CD-opptak av det aktuelle pliktnummer i ønsket divisjon. Korpset er selv ansvarlig for lydkvalitet på opptaket, som skal være i vanlig lyd-CD format. CD-opptaket skal ikke bearbeides på noen måte. Sammen med CD skal korpset sende inn en signert deltakerliste for alle musikere som spiller i kvalifiseringen. Alle musikere som deltar i kvalifiseringen må være registrerte medlemmer i musikkorpset.

Ved innsending av opptak, gjøres følgende:
1.Skriv ut korpsets medlemsliste fra NMFs database på nett.
2.Hver enkelt musiker som deltar på innspillingen signerer bak sitt eget navn på listen.
3.Listen sendes sammen med korpsets opptak på CD-rom til:
Norges Musikkorps Forbund, Att: Musikksjef, Postboks 674, Sentrum, 5807 Bergen

Opptaket må være NMF i hende senest 15.november 2014.

Gjennomføringsmodellen for 2015.....

PLIKTNUMMER I KVALIFISERINGEN

Elite: Gravitation, Geir Sundbø
1. div: Elements of the Ancients, 1.-2.-4.sats, John Brakstad
2. div: Birth of new day, John Brakstad
3. div: Fantasia Norvegese, Bjørn Mellemberg
4. div: Fra Borge, Torstein Aagaard-Nilsen
5. div: 1814, Idar Torskangerpoll
6. div: Norwegian Rustic Dance, Helge Hurum

Alle stykker er utgitt av Norsk Noteservice.

Finn notesettene på www.notebutikken.no

MUSIKKFAGLIGE RAMMER I FINALEN

Alle divisjoner spiller et selvvalgt program i finalen.

Programmet skal ikke inneholde solistnumre.

Effektiv scenetid regnes fra første til siste tone i konkurransefremførelsen, og inkluderer pauser mellom verk eller satser. All durata skal oppgis og blir kontrollert.

Elitedivisjon: Selvvalgt program med effektiv scenetid inntil 35 minutter.

1. divisjon: Selvvalgt program med effektiv scenetid inntil 25 minutter.

2. divisjon: Selvvalgt program med effektiv scenetid inntil 20 minutter.

3. - 4. - 5. - 6. og 7. divisjon: Selvvalgt program med effektiv scenetid inntil 15 minutter, maks 3 stykker.

Det gies ikke dispensasjon til ekstra spilletid, og korps som overskrider maksimal spille-/scenetid blir trukket i poeng:
1 poeng for første minutt over, deretter 1 poeng for hvert påbegynte halvminutt.

Minimumstid på samlet durata:
Elite 20 min, 1.div 15 min, 2.div 12 min, 3.-7.div 8 minutter.

LOTTODIVISJONEN

Lottodivisjonen er en sideevent til Norgesmesterskapet for Janitsjarkorps.
I Lottodivisjonen har alle deltakerkorps like stor sjanse til å «vinne». Akkurat som i Lotto er det nemlig trekning av vinnerne!
Programmet bestemmer korpset selv, og dere har inntil 10 minutters total scenetid. For å delta i Lottodivisjonen må korpset og musikerne være medlemmer i NMF.
Korps som deltar i Norgesmesterskapet kan også delta i Lottodivisjonen, men ved stor påmelding vil korps som ikke er påmeldt til NM bli prioritert.
Deretter prioriteres de NM deltagende korps som tidligere ikke har deltatt i denne eventen. Til sist vil påmeldingstidspunktet være avgjørende. Kravet er at korpset framfører et annet program enn det gjør i NM.

NB! Betingelser og tidsfrister for deltakere i Lottodivisjonen er de samme som er beskrevet i invitasjonen til Norgesmesterskapet.
Eneste unntak fra dette er at det ikke er bedømming i Lottodivisjonen. Dermed er det heller ikke nødvendig å sende i inn partiturer.

INFORMASJON - PÅMELDING

All informasjon om NM for Janitsjarkorps vil være tilgjengelig på NMFs nettsider: www.musikkorps.no/nmjanitsjar.

Påmelding til konkurransen skal denne gangen gjøres i portalen. Leder/styremedlem logger seg på som vanlig via Korpset mitt evt. Korpsdrift.no, inne på korpset sin side velges fanen Kurs/Aktiviteter, klikk deretter på Finn
kurs, søk NM janitsjar, hent inn "NM janitsjar 2015 ::: påmeldingsskjema". Klikk på "Meld på-ikonet". (Korpsene skal melde seg på i den divisjonen der de har fast plass jfr divisjonsinndelingen). Når alle felt er fylt ut, er det bare å lagre. Påmeldingen er gjort.

Påmelding gjøres her....

DELTAKERAVGIFT

Kvalifisering:
kr 750,- pr innlevert opptak / divisjon i kvalifiseringskonkurransen

Finale:
kr 295,- pr medlem for deltakelse i finalen, der kr 65,- går til reisefordeling.

Deltakeravgiften for finalen deles i to. Det betales et depositum på kr. 4000.- som bekreftelse for påmelding når endelig divisjonsinndeling foreligger ca 1.desember, betalingsfrist 15. desember 2014.
Resten av påmeldingsavgiften betales på tilsendt bankgiro med betalingsfrist i god tid før mesterskapet.

MERK! All innbetaling skal skje med KID-nummer på tilsendt faktura.

LYD- OG BILDERETTIGHETER

Korpsene må huske å krysse av på påmeldingsskjemaet for overføring av lyd- og bilderettigheter til NMF

OVERNATTING OG TRANSPORT I TRONDHEIM

For informasjon om opphold, overnatting og transport i Trondheim, ta direkte kontakt med:
VIA EGENCIA, Prinsensgt.51, 7011 Trondheim

Kontaktperson: Mari Julsrud Sølsnes
Tlf. 73 80 77 20
e-post: mari.solsnes@viaegencia.com

PROSJEKTLEDELSE OG TEKNISK GJENNOMFØRING

Prosjektleder: Håvard Hinsverk

NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Telefon: 982 82 378

e-post: nmjanitsjar@musikkorps.no

VIKTIGE DATOER

15.september: Påmeldingsfrist finale og kvalifisering

15.november: Innlevering av CD og signert deltakerliste til kvalifisering.

15.desember: Innbetaling av depositum, finaler

23.januar 2015: Frist for innsending av program, spilletid, omtale av verk og korps, samt innsending av partitur

30.januar 2015: Trekning av spillerekkefølge

6.februar 2015: Frist for innmelding av nye medlemmer til NM deltakelse

6.februar 2015: Frist for innsending av elektronisk deltakerliste og bestillingsskjema for festkonsert og musikerfest

9.mars 2015: Frist for innsending av sceneoppsett

20.-21.mars 2015: NM janitsjar


Dette er et nyhetsbrev fra NMF, ved spørsmål ta kontakt med NM Janitsjar